top of page

ของรับไหว้งานแต่งงาน

ชุดกาแฟลายไทย และ ลายตอกบัว สีน้ำเคลือบแนวคลาสสิค เหมาะที่จะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการใข้เป็นของรับไหว้ในงานแต่งงาน มอบให้ผู้ใหญ่ที่สละเวลามาร่วมงาน จะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่จดจำไปอีกนาน

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page